Permohonan International Standard Serial Number (ISSN)

Apakah Itu ISSN

International Standard Serial Number (ISSN) atau lebih dikenali sebagai ISSN adalah nombor lapan angka yang diterima secara universal sebagai kod pengenalan yang ringkas, tunggal dan tidak mengelirukan bagi setiap satu terbitan bersiri yang diterbitkan.

Contoh : ISSN 1823-7037

Sistem Operasi ISSN

Subscribe to penerbit.umk.edu.my RSS